คลินิกวิชาการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

logo_obec_1000x1000.png
63342.jpg

นายพิทยา  นามบุญลือ

รองผอ.สพป.ยโสธร เขต1

นายขวัญเรือน แสบงบาล

ผอ.สพป.ยโสธร เขต1

บริการให้คำปรึกษา คำแนะนำและแก้ปัญหาเกี่ยวกับ

ผลงานทางวิชาการ ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ส่งเสริม

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หลักสูตรสถานศึกษาฯลฯ

ผอ.ขวัญเรือน.jpg
IMG_8405
IMG_8405

press to zoom
612869
612869

press to zoom
87af6b96-d062-4d47-a22a-aae88cb0f1b7
87af6b96-d062-4d47-a22a-aae88cb0f1b7

press to zoom
IMG_8405
IMG_8405

press to zoom
1/6
2.jpg
p1-6.jpg

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

kisspng-21st-century-skills-four-cs-of-21st-century-learni-5b11f5a2055935.0546600515279036
นางสุภชาดา  หาญจังสิทธิ์
นางสุภชาดา หาญจังสิทธิ์

Describe your image

press to zoom
ดร.อนันต์ มีชัย
ดร.อนันต์ มีชัย

Describe your image

press to zoom
ศน.วิภาวี ดวงมุลตรี
ศน.วิภาวี ดวงมุลตรี

Describe your image

press to zoom
นางสุภชาดา  หาญจังสิทธิ์
นางสุภชาดา หาญจังสิทธิ์

Describe your image

press to zoom
1/7
LogoEduSandbox-01.png
e-learning.jpg
1.jpg
ติดต่อเรา

ขอบคุณสำหรับข้อมูล!